Preview Mode Links will not work in preview mode

Chit/Chat med Bo & Søren


Mar 24, 2018

Vi snakker om sygdom, gamle sjæle og det uperfekt perfekte.
OG ordet 'neger' bliver ytret - sorry.