Preview Mode Links will not work in preview mode

Chit/Chat med Bo & Søren


Mar 29, 2018

Bo skylder en historie om kaffe! Der bliver snakket om 'dude-rules', altså regler mellem fyre, tankstationer, aprilsnar - og så har vi jo en Facebookside. Den gør det bl.a. nemmere at finde ud af hvordan man abonnerer på Chit Chat :)