Preview Mode Links will not work in preview mode

Chit/Chat med Bo & Søren


Jan 21, 2019

Sørens undersøgelse handler om WHO's liste over de største trusler mod menneskehedens sundhed i 2019. Det er måske en lidt overraskende ting, der ligger på førstepladsen... 
Hør også at Bo er blevet pilot, hvad Grønlands nationalret er, og hvordan det kan påvirke dit humør, hvordan du går...