Preview Mode Links will not work in preview mode

Chit/Chat med Bo & Søren


Jun 5, 2018

Den frygtede episode 13 er i kassen!
Og det var slet ikke så slemt :-)
Du bl.a. kan høre mere om kryptovalutaer Vi har inviteret Iman (fra Krypto Timen på youtube) i studiet.